به نام خدا دل صفا مي پذيرد . چو دل با صفا شد خدا مي پذيرد >>>>> اللهم صلی علی محمد و آل محمد<<<<< رياضيات راهنمايي
دانش آموز عزیز برای دریافت

سوالا ت و پاسخنامه آزمون سنجش

سمپاد سوم راهنمایی

اینجا کلیک کنید


نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |


1 سوالات ریاضی هفتم و سوم راهنمایی دانلود مرحله 1 92/09/29
2 سوالات ریاضی هفتم و سوم راهنمایی
دانلود مرحله 2 92/11/04
نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |


نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |

93/01/14

خزان زود هنگام و كبود شدن ياس بوستان

 پيامبر ، تسليت باد .

 

نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |

 انیمیشن بسیار جالب از کاربرد اعداد در طبیعت

 

                                    اعداد در طبيعت

 

لطفا قدری تامل بفرمایید 

نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |

 

فصل 9 و 10 کتاب ریاضی هفتم( آمار واحتمال - ترسیم های

 

هندسی و توازی) فقط برای مطالعه در نظر گرفته شده است و

 

 

درآزمون پایانی نوبت دوم سوالی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد

 

بارم بندی پیشنهادی جدیدکلیک کنید

نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |

كتاب رياضي پايه هشتم كه براي 4 ساعت آموزشي (50 دقيقه تدريس، 10 دقيقه استراحت) طراحي شده است . داراي 10 فصل و 36 درس مي‌باشد. با توجه به پيشنهاد تغييراتي در پاية هفتم و تبديل آن به 9 فصل ، محتواي كتاب هشتم نيز براساس همان تعداد دروس برنامه‌ريزي شده است. هر يك از فصل‌هاي كتاب‌ يا يك صفحة عنواني شامل يك تصوير و يك نقش انگيزه بخش آغاز شده و هر درس در 3 صفحه ارائه مي‌شود. در پايان هر فصل نيز يك صفحه مرور فصل قرار مي‌گيرد. تمرين‌هاي دوره‌اي نيز پايان صفحات با شماره زوج در دو صفحه كار خواهد شد. به اين ترتيب كتاب شامل تعداد صفحات و دروس به شرح زير است:

صفحات عنواني شروع فصل 10 = 1*10

صفحات مرور فصل 10= 1*10

تمرينات دوره‌‌اي 10=2*5

متن درس 108= 3 *36

لازم به توضيح است كه صفحات ذكر شده براي دروس براساس قطع رحلي است. در صورتي كه قطع كتاب به وزيري تغيير كند هر درس در 4 صفحه ارائه مي‌شود. بنابراين تعداد صفحات كتاب در قسمت دروس به 144 = 4* 36 تغيير خواهد كرد.

۱-عددهاي صحيح و گويا 

- يادآوري عددهاي صحيح

- معرفي عددهاي گويا

- جمع و تفريق عددهاي گويا

- ضرب و تقسيم عددهاي گويا

2- هندسه و استدلال

- يادآوري هم نهشتي مثلث‌ها

- رسم و هم نهشتي مثلث قائم الزاويه

- زاويه خارجي

- رابطة فيثاغورس

3- حساب عددهاي طبيعي

- يادآوري عددهاي اول

- روش غربال

4- بُردار و مختصات

- جمع بردارها

- ضرب عدد در بُردار

- بُردارهاي واحد مختصات

- مختصات و تبديدلات هندسي

5- توازي و ترسيم‌هاي هندسي

- مثلث و اجزاي آن

- ترسيم‌هاي هندسي

- اصول توازي

- خط‌هاي موازي و مورب

6- جبر و معادله

- ساده‌كردن عبارت‌هاي جبري

- پيدا كردن تعداد يك عبارت

- فاكتورگيري

- معادله

7- چهارضلعي‌ها

- انواع چهارضلعي‌ها

- خاصيت‌هاي چهارضلعي‌ها

- رسم چهارضلعي‌ها

8- توان و جذر

- تقسيم با پايه يا توان ساده

- يك پايه و چند توان

- جذر تقريبي

- جذر حاصلضرب و حاصل تقسيم

9- دايره و زاويه

- تعريف دايره

- زاويه مركزي

- زاويه محاطي

10- آمار و احتمال

- دسته‌بندي داده‌ها

- ميانگين داده‌ها

- مفهوم احتمال و پيشامد

- احتمال رياضي


 نوشته شده توسط m-r  | لینک ثابت |